build a site

DE TIENERSCHOOL

De Tienerschool is een nieuwe school op maat van Brusselse tieners. Ze brengt leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad secundair samen, en dat maakt haar uniek. Op die manier zorgt ze voor een zachte overgang van lager naar secundair onderwijs en zet ze maximaal in op persoonlijke begeleiding en de groei naar meer zelfstandigheid. 

DE SCHOOL

Het ambitieuze programma van de Tienerschool vraagt een frisse kijk op hoe een school er kan uitzien.

Hiernaast zie je hoe de oude kerk van Scheut zal herrijzen tot een modern schoolcomplex waarin we onderwijs aanbieden op maat van de 21e eeuw.

SCHOOLREGLEMENT

 

IK BEN TIENER

Ben je nieuwsgierig, werk je graag samen
en probeer je graag zelf dingen uit?
Dan is de tienerschool misschien wel iets voor jou.

In de Tienerschool weten we dat iedereen anders is.
We houden rekening met de manier waarop je leert,
hoe je je voelt en met je passies en talenten.
We dagen je uit om nog beter te worden in wat je al goed kan en helpen je om je minder sterke punten bij te werken.
In de Tienerschool mag je heel veel zelf doen en er staat altijd een leerkracht voor je klaar waarbij je terecht kan met al je vragen en opmerkingen. 

Een schooldag op de tienerschool


De schooldag bestaat uit drie verschillende onderdelen

Kerncurriculum:


Het kerncurriculum bestaat uit belangrijke basisvakken: wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en godsdienst. De instructie voor dit kerncurriculum krijgt een leerling in zijn kerngroep. 

Persoonlijk curriculum:


Het persoonlijk curriculum ziet er voor elke leerling anders uit. Soms is er ruimte voor keuzeworkshops of optie-lessen, dan weer kan hij zich verdiepen in bepaalde stukken leerstof, zelfstandig een onderzoekje voeren of een bepaald stuk leerstof opnieuw uitgelegd krijgen. Elke leerling van de Tienerschool volgt dus een eigen leertraject. 


Thematisch curriculum:


In het thematisch curriculum komen verschillende vakken samen. Leerlingen leren naar thema’s kijken vanuit verschillende invalshoeken. Aanvankelijk doen we dat dankzij de verschillende “brillen”.


De wetenschapsbril: wat zegt de wetenschap over dit thema? 

De tijdsbril: hoe zag het thema er vroeger uit? Hoe zal het er in de toekomst uitzien? 

De ruimtebril: hoe ziet dit thema eruit in andere landen? 

De persoonlijke bril: wat vind ik hier persoonlijk van? Welke oplossingen zie ik voor dit probleem? 

De talenbril: wat vind ik over dit thema terug in andere talen?

De creatieve bril: welke muziek of kunst is gelinkt aan dit thema? 

 

Stapsgewijs leert een leerling zelf om zelf een thema vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. 


Voor de thema’s werken leerlingen van verschillende kerngroepen en jaren met elkaar samen: ze werken in groepjes, organiseren tentoonstellingen over hun werk, geven een presentatie, luisteren samen naar een interessante gastspreker, duiken de bibliotheek in, maken een uitzending voor de schoolradio, steken een optreden in elkaar in de aula van de school, interviewen specialisten, zetten experimenten op… 


Nieuwtjes en actua